Akcja Renowatorów z Państwowych Szkół Budownictwa

Mam takie marzenie, nie wiem czy możliwe do spełnienia jak to z marzeniami bywa, w każdym razie byłoby wspaniale gdyby dom w Kamionku mógł stać się stałym miejscem praktyk dla młodzieży, która kształci się w zawodach związanych z renowacją zabytków. Dom w Kamionku chyli swój wsparty blisko już setką belek podcień w podzięce i czeka na Waszą następną, pełną dobrej energii wizytę. Każda mała praca jest ważna, również z tej perspektywy, że zwraca uwagę na to miejsce bez wątpienia warte uratowania i zachowania dla przyszłych pokoleń.

Dom w Kamionku po odbudowaniu ma mieć charakter domu otwartego, przestrzeni warsztatowej i wystawowej promującej lokalne rzemiosło, tradycję i historię i mam nadzieję, że marzenie się spełni i stanie się także stałym miejscem praktyk dla młodzieży szkolnej z niewątpliwą korzyścią dla wszystkich stron tego przedsięwzięcia.

Zdjęcia z akcji Renowatorów z Państwowych Szkół Budownictwa im. prof. Mariana Osińskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *