Stowarzyszenie

22 września w Kamionku Wielkim (między Elblągiem a Suchaczem) odbyło się spotkanie założycielskie Stowarzyszenia Zachowania Krajobrazu Kulturowego „Elfrida”, którego nadrzędnym celem jest zachowanie i wyremontowanie zabytkowego domu podcieniowego „Elfrida”, będącego siedzibą Stowarzyszenia, poddanie go rewitalizacji i prowadzenie w nim domu otwartego integrującego lokalną społeczność poprzez działania kulturalne, edukacyjne, promujące regionalne rzemiosło, sztukę, ochronę zabytków, ochronę środowiska.