Jak mogę wesprzeć

Zapisz się do stowarzyszenia:

Wypełnioną i odręcznie popisaną deklarację należy przesłać na:

  • adres mailowy Stowarzyszenia: stowarzyszenieelfrida@gmail.com (skan)
  • adres pocztowy Stowarzyszenia: Kamionek Wielki 52, 82-830 gmina Tolkmicko

O przyjęciu danej osoby w poczet członków decyduje zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały, która będzie Państwu przesłana w formie elektronicznej lub papierowej.

Przekaz darowiznę:

Składkę członkowską należy wpłacać na rachunek bankowy Stowarzyszenia w banku BNP PARIBAS nr 63 1600 1462 1885 3818 2000 0001. Ewentualne darowizny na rzecz Stowarzyszenia wpłaca się na ten sam rachunek bankowy. Przekazanie darowizny uprawnia do jej odliczenia od postawy opodatkowania (art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)